Bäckatorpsvägen 50, Munka-Ljungby

Avloppsanläggning och Infiltration

Vi installerar vatten- /avloppsanläggningar och minireningsverk.
Fastigheter som inte är anslutna till det komunala reningsverket har en egen trekammarbrun /infiltration.
Ring oss för professionell hjälp.