Bäckatorpsvägen 50, Munka-Ljungby

Grunder, Mark och Schaktarbete

När vi skall schakta för en husgrund innebär det att vi kommer till tomten som är orörd. Eventuella träd och stubbar tas bort, massor bytas ut och utsättning för huset ordnas. Vi schaktar för grunden och utvändigt VA-arbete. Grunden monteras, armeras och gjuts.
Även en planering av trädgård kan göras om kunden så önskar.

Under hela byggtiden är vår målsättning att arbetsplaten skall vara i så bra ordning som det bara går, för att underlätta, dels för oss själva men även för andra hantverkare som kommer efter oss.

För mer information kontakta Mats Carlsson 0431-44 01 65