Bäckatorpsvägen 50, Munka-Ljungby

Välkommen till Markbyggarna

Husgrunder markarbete schakt stensättning och finplanering

Välkommen till Markbyggarna

Husgrunder markarbete schakt stensättning och finplanering

Välkommen till Markbyggarna

Husgrunder markarbete schakt stensättning och finplanering

Grunder, Mark och Schaktarbete

Vi  har hög kompetens inom schaktningsarbete, både när det gäller vid större exploateringsområden och vid schaktning på den vanliga villatomten.
Vi  schaktar  både för vägar, Vatten- och avlopp samt husgrunder. Vi gör husgrunder åt bl.a Myresjöhus, Åsbohus.

Finplanering / Stensättning

Vi står till tjänst med  finplanering av all yttre miljö både vid enskilda fastigheter och större bostadsområden.
Hos oss hittar ni ett eget arbetslag som specialierat sig just finplanering, Stensättning och uppbyggnad av murar.

Avloppsanläggning och infiltration

Vi installerar vatten- /avloppsanläggningar och minireningsverk.
Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala reningsverket har en egen trekammarbrun /infiltration.
Ring oss för professionell hjälp.

Se några av våra projekt

Läs mer om olika projekt vi genomfört.